MIX SISTEM

Omogućava toniranje sledećih proizvoda:

  • HAGEFAS - akrilna i silikonska boja za spoljašnje i unutrašnje zidove u tonovima sa oznakom A, B, C, D i E;
  • SILADEKOR GS - dekorativni malter akrilni i silikonski u tonovima sa oznakom A, B, C, D i E;
  • HGP PODLOGA sa granulatom - akrilna i silikonska u tonovima sa oznakom A, B, C, D i E;

Napomena:
Kod HAGEFASA u punim tonovima sa oznakom "A" potrebno je prije nanošenja željenog tona površine zida impregnirati sa svjetlijim tonom iste boje.
Kod SILADEKOR GS preporučuje se prethodno nanošenje HGP PODLOGE sa granulacijom u boji maltera. Za površine - cjeline gdje je potrebno više pakovanja toniranog materijala, poželjno je materijal izmješati u jednoj posudi da bi se izbjegle eventualne razlike u boji.
VAŽNO:Površine na koji se nanosi materijal moraju biti suve.

ZA DEMONSTRACIJU TONOVA IZ MIX SISTEMA KLIKNITE NA "VIRTUELNI MOLER"

HGP Prnjavor All Rights Reserved