GLET V

Spoljašnja glet masa

GLET-V je masa u prahu izrađ‘ena od mineralnih veziva, punila i aditiva. GLET-V je namijenjen za gletovanje spoljašnjih malterisanih zidova, betonskih površina i sl.


PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Mješanjem sa vodom u približnom odnosu 3-3.5:1 (masa:voda). Miješa se mješalicom ili ručno. Izmješan materijal treba da odstoji 15-20 minuta i nakon toga treba ga ponovo promješati. Nanosi se čeličnom gletaricom na čistu i navlaženu podlogu.


POTROŠNJA: 1.0-1.5kg/m2
SKLADIŠTENJE: U suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 5kg i 25kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved