GLET

Unutrašnja glet masa

GLET je masa u prahu izrađ‘ena od mineralnih veziva, punila i aditiva. GLET je namijenjen za gletovanje unutrašnjih površina zidova.


PRIPREMA MASE I UGRADNJA: mješanjem sa vodom u približnom odnosu 3-3.5:1 (masa:voda). Miješa se mješalicom ili ručno. Izmješan materijal treba da odstoji 15 do 20 minuta i nakon toga treba ga ponovo promješati. Nanosi se čeličnom gletaricom obično u dva sloja.


POTROŠNJA: 1-1.5 kg/m2
SKLADIŠTENJE: U suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 5kg i 25kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved