HAGECEM

Hidroizolacioni materijal

HAGECEM se sastoji od komponente "A" (praškasta) i komponente "B" (tečna). Komponenta "A" je izrađena na bazi kvalitetnih polimernih i hidrauličnih veziva, punila i specijalnih aditiva. Komponenta "B" je akrilizirana emulzija obogaćena specijalnim aditivima koji HAGECEM-u poboljšavaju svojstva prijanjanja i ugradivosti. HAGECEM je namjenjen za zaštitu i sanaciju betonskih površina, cigle, kamena, cementnog maltera, salonita, drveta i sličnih materijala izloženih uticaju vode i nekih agresivnih tečnosti. HAGECEM je izuzetno pogodan za zaptivanje zidova, podruma, bazena, terasa, premazivanje podova koje treba prati i održavati.

PRIPREMA MASE I UGRADNJA: mješanjem u odnosu 1.5:1=A:B. Nanosi se četkom ili valjkom u 3 sloja u razmacima od 24 sata na temperaturi 5-25oC. Alat nakon nanošenja HAGECEM-a se pere vodom.


POTROŠNJA: 0.5 kg/m2 u jednom premazu
SKLADIŠTENJE:Komponenta "A" u suvim i prozračnim prostorijama, komponenta "B" na temperaturi 5-35oC
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: Komponenta "A" 7.5kg, komponenta "B" 5kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved