HAGEROL

Masa za španski zid

HAGEROL je plemeniti malter namijenjen za površinsku dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidova. HAGEROL je izrađ‘en na bazi hidrauličnih veziva, mineralnih agregata i aditiva.

PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Miješa se sa vodom u približnom odnosu 3:1 (tri dijela HAGEROL-a, jedan dio voda) mješalicom ili ručno. Izmješan materijal treba da odstoji 10 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promješati. HAGEROL se nanosi čeličnom ili plastičnom gletaricom, na površinu zida prethodno impregniranu HGP PODLOGOM, a izvlačenje se obavlja rolovanjem raznim vrstama valjaka. HAGEROL se nanosi na temperaturi 5-25oC, a visoke temperature treba izbjegavati.


POTROŠNJA: 1.5-2.0kg/m2
SKLADIŠTENJE: U suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 35kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved