HGP BAVALIT

Grebana bavarska fasada

HGP BAVALIT je plemeniti malter namjenjen za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova. HGP BAVALIT se sastoji iz komponente "A" (praškasta) i komponente "B" (tečna). Komponenta "A" je izrađena od hidrauličnih veziva, mineralnih agregata i aditiva. Komponenta "B" je akrilizirana emulzija obogaćena specijalnim aditivima koji materijalu poboljšavaju svojstvo prijanjanja, povećavaju hidrofobnost i poboljšavaju ugradivost.


PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Miješa se komponenta "A" (40kg), komponenta "B" (5kg) i odgovarajuća količina vode mješalicom ili ručno. Izmješan materijal treba da odstoji 10 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promješati.
HGP BAVALIT se nanosi čeličnom ili plastičnom gletaricom, na površinu zida prethodno impregniranu HGP PODLOGOM, a izvlačenje (grebanje) se obavlja stiroporom, plutom, samom gletaricom i drugim pogodnim sredstvima. Završno ravnanje (peglanje) se izvodi čistom gletaricom. HGP BAVALIT se nanosi na temperaturi 5-25oC, a vjetrovito vrijeme treba izbjegavati.

POTROŠNJA: : 4 kg/m2 na ravnoj podlozi
SKLADIŠTENJE: Komponenta "A" u suvim i prozračnim prostorijama, a komponenta "B" na temperaturama 5-35oC
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: komponenta "A" 40kg, komponenta "B" 5kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved