HGP PODLOGA

Akrilizirana podloga sa granulatom

HGP PODLOGA je akrilizirana disperzivna emulzija oplemenjena aditivima. HGP PODLOGA se koristi za impregnaciju spoljašnjih i unutrašnjih povšina zidova radi ostvarivanja boljeg kontakta između podloge i novog materijala, ujednačavanja površine zida i stvaranja optimalnih uslova za nanošenje novog materijala. HGP PODLOGA se koristi kod nanošenja disperzija i dekorativnih maltera na unutrašnje i spoljašnje zidove, a naričito se preporučuje za grebanu i zaribane maltere.

PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA:Prije nanošenja HGP PODLOGE površine je potrebno očistiti, otprašiti i po potrebi oprati, a nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem. HGP PODLOGA se razrjeđuje vodom 10% do 15%.


POTROŠNJA: 250-300 g/m2 površine zida, sto zavisi od moći upijanja zida
SKLADIŠTENJE: Na temperaturi 5-35oC
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 8kg i 20kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved