HGP PODLOGA

Silikonska podloga sa granulatom

HGP SILIKONSKA PODLOGA SA GRANULATOM je disperzivna emulzija oplemenjena aditivima koji imaju visoku otpornost na vodu. namjenjena je za impregnaciju spoljašnjih i unutrašnjih zidova radi ostvarivanja boljeg kontakta između podloge i novog materijala. Nanošenjem ove podloge sa granutalom se poboljšava pokrivnost i stvaraju se optimalni uslovi za nanošenje završnog sloja. HGP SILIKONSKA PODLOGA SA GRANULATOM se koristi kod nanošenja silikonskih dekorativnih maltera na unutrašnje i spoljašnje zidove, a naročito se preporučuje za grebane i zaribane maltere. Osim u bijeloj, proizvodi se i u boji dekorativnih maltera prema ton karti. Može se tonirati i HAGETONOM.

PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA:Prije nanošenja HGP PODLOGE površine je potrebno očistiti, otprašiti i po potrebi oprati. Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem 24h prije završnog sloja. HGP PODLOGA se razrjeđuje vodom 10% do 50%.


POTROŠNJA: 250-300 g/m2 površine zida, sto zavisi od moći upijanja zida
SKLADIŠTENJE: Na temperaturi 5-35oC
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 5kg i 20kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved