HIROFA

Prskana fasada

HIROFA je masa u prahu namjenjena za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih zidova. HIROFA je izrađena od hidrauličkih veziva, punila i aditiva.

PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Miješa se sa vodom u približnom odnosu 3-3,5:1 (masa : voda) mješalicom ili ručno. Izmješan materijal treba da odstoji 10 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promješati. HIROFA se nanosi prskanjem tzv. JEŽOM ili pumpom na čvrstu, čistu i navlaženu površinu zida. Bolje je rješenje ako površinu zida prethodno impregnirate HGP PODLOGOM. HIROFA se nanosi na temperaturi 5-25oC i poželjno je izbjegavati vjetrovito vrijeme.


POTROŠNJA: 2-3kg/m2 zavisno od podloge i željenog izgleda
SKLADIŠTENJE: U suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 25 kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved