KERAFUG

Masa za fugovanje keramičkih pločica u boji

KERAFUG je praškasta masa izrađena od hidrauličkih veziva, specijalnih punila i aditiva. KERAFUG je namijenjen za fugovanje keramičkih pločica. Radi se u više tonova prema ton karti.


PRIPREMA I UGRADNA: mješanjem sa vodom u približnom odnosu 3.5:1 (fug:voda). KERAFUGOM se radi na temperaturi iznad 5oC.


SKLADIŠTENJE: u suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 2kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved