HGP PODLOGA

Akrilizirana emulzija

HGP PODLOGA je akrilizirana disperzivna emulzija oplemenjena aditivima. HGP PODLOGA se koristi za impregnaciju spoljašnjih i unutrašnjih povšina zidova radi ostvarivanja boljeg kontakta između podloge i novog materijala, ujednačavanja površine zida i stvaranja optimalnih uslova za nanošenje novog materijala. HGP PODLOGA se koristi kod nanošenja disperzija, poludisperzija i dekorativnih maltera.


PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Prije nanošenja HGP PODLOGE površine treba očistiti, otprašiti i po potrebi oprati, a nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem. HGP PODLOGA se razrjeđuje vodom u odnosu 1:3 (jedan dio HGP PODLOGE i tri dijela vode).

POTROŠNJA: 50-80 g/m2 površine zida, što zavisi od moći upijanja zida
SKLADIŠTENJE: Na temperaturi 5-35oC
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 1kg i 5kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved