PODOLIV

Masa za izravnavanje zidova i podova

PODOLIV je masa za izravnavanje (nivelisanje) betonskih podova koja se sastoji od komponente "A" (praškasta) i komponente "B" (tečna). Komponenta "A" je izrađena od hidrauličkih veziva, aditiva i specijalnih punila. Komponenta "B" je akrilizirana disperzivna emulzija obogaćena specijalnim aditivima koji PODOLIVU poboljšavaju svojstva prijanjanja, otpornost na habanje, povećavaju hidrofobnost i poboljšavaju ugradivost. Podovi obrađeni PODOLIV masom su čvrsti, otporni na habanje, mogu se prati i ujedno su odlična podloga za postavljanje parketa, epoksidnih podova, tepisona i raznih sintetičkih podova.


PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Mješanjem komponente "A" (40kg) , komponente "B" (5kg) i odgovarajuće količine vode. Izmješana masa treba da odstoji 10-15 minuta, a nakon toga treba je ponovo promiješati. PODOLIV se nanosi čeličnom ili plastičnom gletaricom ili za to specijalno izrađenim ravnjačama. Podlogu treba prethodno dobro očistiti (otprašiti, odmastiti i oprati). Prije nanošenja PODOLIVA podlogu treba navlažiti.POTROŠNJA: 1.5-2.5 kg/m2, što zavisi od ravnosti podloge
SKLADIŠTENJE:komponenta "A" u suvim i prozračnim prostorijama, komponenta "B" na temperaturi 5-35oC
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: komponenta "A" 40kg, komponenta "B" 5kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved