SEP HG

Grebana bavarska fasada

SEP-HG je namjenjen za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova. SEP-HG je plemeniti fasadni malter izrađen od hidrauličkih veziva, mineralnih agregata i aditiva.


PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Miješanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 (u tri dijela SEP-HG, jedan dio voda). Miješa se mješalicom ili ručno. Izmješan materijal treba da odstoji 10 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promiješati. SEP-HG se nanosi čeličnom ili plastičnom gletaricom, na površinu zida prethodno impregniranu HGP PODLOGOM, a izvlačenje (grebanje) se obavlja stiroporom, plutom i drugim pogodnim alatom. Završno ravnanje (peglanje) se izvodi čištom čeličnom gletaricom. SEP-HG se nanosi na temperaturi 5-25oC, a vjetrovito vrijeme treba izbjegavati.


POTROŠNJA: 4-4.5kg/m2 na ravnoj podlozi.
SKLADIŠTENJE: U suvim i prozračnim prostorijama.
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 25 kg.

HGP Prnjavor All Rights Reserved