SILADEKOR-GS

Akrilna masa za dekoraciju zidova

Ovo je plemeniti malter na bazi akrilnih veziva, mineralnih punila i aditiva koji mu daju svojstvo plastičnog maltera lake ugradivosti, raznolikih struktura i poboljšane prionljivosti. Zrno od 0.8mm, 1.5mm, 2mm, 3mm.

PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Prije nanošenja materijal razmješati mješalicom ili ručno, vodu dodati po potrebi.

POTROŠNJA: Za 0.8mm do 1.5kg/m2; 1.5mm do 2.5kg/m2 ; za 2.0mm 2.5-3.5kg/m2 ; za 3mm 3.5-4kg/m2
SKLADIŠTENJE: Na temperaturama 5-35oC
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 25 kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved