STIROFIX

Ljepilo za stiropor

STIROFIX je ljepilo za stiropor izrađeno od hidrauličnih veziva, mineralnih punila i aditiva. STIROFIX je sastavni dio termoizolacionog sistema sa stiroporom na podlogama od opeke, betona, gas betona, maltera i sl.


PRIPREMA MASE I UGRADNJA: Miješa se sa vodom u približnom odnosu 3:1 (ljepilo:voda) ručno ili raznim mješalicama.Izmješan materijal treba da odstoji 15-20 minuta, nakon toga ga treba ponovo izmješati. Podloga mora biti čista. STIROFIX se nanosi trakasto po obodu stiropor-ploče i poprečno na dva mjesta u debljini i širini trake 1-2cm i tako pripremljena ploča stiropora se fiksira na zid. Ovako dobijena površina je dobra podloga za nanošenje završnih dekorativnih maltera ili premaza.


POTROŠNJA: 8-12 kg/m2
SKLADIŠTENJE: u suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA: 12 mjeseci
PAKOVANJE: 5kg, 25kg

HGP Prnjavor All Rights Reserved